بهره برداری از خط سه متروی شیراز طی پنج سال در صورت تامین اعتبارات

بهره برداری از خط سه متروی شیراز طی پنج سال در صورت تامین اعتبارات

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شیراز

    منبع خبر

    شهرداری شیراز

    شهرداری شیراز یک شهرداری در شهر شیراز می باشد

      نظرات