مهندسی که به جمع خیرین سلامت پیوست

مهندسی که به جمع خیرین سلامت پیوست


تفاهمنامه ساخت همراه‌سرای بیمارستان آموزشی، درمانی نهم دی تربت حیدریه بین دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه با یکی از خیرین سلامت که از اعضای فعال نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی است، منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، در راستای تامین رفاه حال همراهان بیماران بستری شده در بیمارستان آموزشی، درمانی نهم دی تربت‌حیدریه، که عمدتاً از شهرهای همجوار براب همراهی و پیگیری امورات بیماران خود مراجعه می نمایند، تفاهم نامه احداث همراه ‌سرا با مشارکت بخش خصوصی منعقد شد.

این تفاهمنامه بین دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه با یکی از خیرین سلامت که از اعضای فعال نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی است، منعقد شد که بر اساس آن، هزینه احداث ساختمان پروژه ۱۰۰ درصد در تعهد وی باشد.

مهندس سید سعید علمدار خیر نیک اندیش تربتی که دارای پروانه اشتغال به کار عمران است، در تفاهم نامه ای با دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه ساخت این همراه سرا را متقبل شده است.

مدت اجرای پروژه از تاریخ تحویل زمین بر اساس صورتجلسه تنظیمی ۶ ماه است و مجمع خیرین امید سلامت تربت‌ حیدریه بر حسن اجرای این تفاهم‌نامه نظارت دارد.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات