راه اندازی شبکه نوآوری صنعت ساختمان

راه اندازی شبکه نوآوری صنعت ساختمان


شبکه نوآوری صنعت ساختمان كشور اغاز به کار کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد، مدیر پروژه شبکه نوآوری صنعت ساختمان كشور با حضور در آیین آغاز بهره برداری از شبکه نوآوری صنعت ساختمان، این حرکت را نوعی آینده سازی همراه با سودآوری ذهنی دانست که می تواند نتیجه ای برد- برد برای تمام ذی نفعان آن داشته باشد.

احمدرضا طاهری اصل در این نشست با انتقاد از وضعیت فعلی صنعت ساختمان، آن را درگیر نوعی سکون و بی تحرکی خواند و افزود: امروز سازمان های نظام مهندسی کشور راه اصلی خود را گم کرده و از هویت اصلی که ایجاد جامعه ای مولّد ثروت، رفاه، دانش و هنر است دور مانده است.

طاهری اصل با نگاهی به قانون، تقویت ارزش های اسلامی در مهندسی، اعتلای جایگاه مهندسین در کشور، بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و ارتقاء دانش فنی صاحبان حرفه را از وظایف سازمان های نظام مهندسی دانست و گفت: لازم است سازمان های نظام مهندسی در راستای اجرای این وظایف برای ارتقاء توان نوآوری و سازندگی در صنعت ساختمان بکوشند.

وی در ادامه پارک علم و فناوری را مجموعه ای معرفی کرد که به وسیله متخصصان حرفه ای برای افزایش ثروت از طریق ايجاد و ارتقای فرهنگ نوآوری ، افزایش رقابت میان شرکت های نوآور و ایجاد انگیزش و مدیریت جریان دانش محور اداره می شود.

طاهری اصل، وجوه تشابه در ماهیت و وظایف این دو نهاد را دلیلی بر ضرورت همکاری و ارتباط تنگاتنگ آنان دانست که در صورتی که به درستی مدیریت شود می تواند آینده ای روشن برای صنعت ساختمان رقم بزند.

مدیر پروژه شبکه نوآوری صنعت ساختمان شورای مرکزی در خصوص ضرورت ایجاد چنین شبکه ای بیان داشت: متأسفانه پارادایم غالبی که امروز در صنعت ساختمان کشور وجود دارد، حرکت به سمت نوآوری و راهکارهای مناسب پس از رخدادی نامطلوب است که ایجاد چنین شبکه نوآورانه ای با برد کشوری و گسترده می تواند این پارادایم را در هم بشکند.

طاهری اصل، ایجاد و پیاده سازی توسعه متوازن و اقتصاد دانش بنیان در سازمان نظام مهندسی کشور با هدف دستیابی به نوآوری و فناوری صنعت ساختمان، ساختمان سبز، مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی را اقدامی جدید در شورای مرکزی عنوان کرد.

وی خاطرنشان کرد: در راستای دستیابی به این هدف، پروژه هایی تعریف شده است که پروژه "توسعه شبکه نوآوری و تعامل بازار" با توجه به نگاه نوآورانه، ظرفیت ها، توانمندی ها و زیرساخت هایی که در یزد وجود دارد به این استان واگذار شده است.

طاهری اصل در پایان در پاسخ به انتقادهایی که درخصوص نتایج و سودآوری ایجاد این شبکه مطرح می شود، اظهار داشت: لازم است با نگاه آینده سازی و سودآوری ذهنی به این حرکت نگریست و در سایه این نگاه است که می توان در ادامه به سودآوری های مالی، دستاوردی و علمی دست یافت و نتیجه ای برد- برد برای جامعه مهندسی، جامعه علمی کشور و تمام ذی نفعان این حرکت رقم زد.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات