اراضی شهرک شهید رجایی و باهنر با همکاری آستان قدس سند دار می شوند/ ...

اراضی شهرک شهید رجایی و باهنر با همکاری آستان قدس سند دار می شوند/ ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات