جمع آوری متکدیان و کارتن خواب ها از سطح شهر با کمترین آسیب به جامعه و ...

جمع آوری متکدیان و کارتن خواب ها از سطح شهر با کمترین آسیب به جامعه و ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات