همزمانی بارندگی و ترافیک سنگین در جاده کرج-چالوس

همزمانی بارندگی و ترافیک سنگین در جاده کرج-چالوس

مرکز مدیریت راه های کشور از ترافیک سنگین و بارندگی در جاده کرج-چالوس و محور فیروزکوه خبر داد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری مهر

    منبع خبر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات