آذین بندی سطح شهر توسط شهرداری خرمشهر به مناسبت اعیاد فرخنده قربان و غدیر خم

آذین بندی سطح شهر توسط شهرداری خرمشهر به مناسبت اعیاد فرخنده قربان و غدیر خم

آذین بندی سطح شهر توسط شهرداری خرمشهر به مناسبت اعیاد فرخنده قربان و غدیر خم

شهرداری خرمشهر به مناسبت اعیاد .....

جمعه ١٠ مرداد ١٣٩٩

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات