تکمیل شبکه فاضلاب از شاخصهای توسعه یافتگی است

تکمیل شبکه فاضلاب از شاخصهای توسعه یافتگی است

http://www.bananews.ir/نایب رئیس شورای شهر تهران با اشاره به اینکه یکی از شاخصهای مهم شهرهای پیشرفته تکمیل شبکه فاضلاب آنهاست اظهارداشت: نهادهای مرتبط با تعامل بیشتر زمان تکمیل شبکه فاضلاب پایتخت را کاهش دهند.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) حسن بیادی در گفتگو با مهر با بیان اینکه با تامین اعتبارات پیشرفتهای خوبی در تکمیل شبکه فاضلاب شهر تهران مشاهده می شود گفت: با تعامل بیشتر دستگاههای مسئول تکمیل این شبکه شتاب بیشتری به خود بگیرد.

وی تکمیل شبکه فاضلاب را یکی از برنامه های مهم مدیریت شهری دانست و افزود: ایجاد شبکه فاضلاب شهری و همچنین شبکه جمع‌آوری آبهای سطحی دو نیاز اساسی شهروندان یک شهر است.

بیادی با بیان اینکه در بسیاری از شهرهای دنیا قدمت شبکه فاضلاب شهری بیش از یک قرن است گفت: در حال حاضر ۳۹ درصد از شبکه فاضلاب پایتخت تکمیل شده است.

 

 

    نظرات