تقدير از سرپرست آزمايشگاه آب و فاضلاب استان مركزي به واسطه داوري درمسابقات ملي مهارت هاي فني و تخصصي شركت هاي آب و فاضلاب

تقدير از سرپرست آزمايشگاه آب و فاضلاب استان مركزي به واسطه داوري درمسابقات ملي مهارت هاي فني و تخصصي شركت هاي آب و فاضلاب


حميدرضا كشفي معاون راهبردي و نظارت بر بهره برداري شركت مهندسي آبفاي كشور با ارسال تقدير نامه اي از مريم ملك حسيني ، سرپرست آزمايشگاه آب و فاضلاب استان مركزي بواسطه داوري ايشان در مسابقات ملي مهارت هاي فني و تخصصي شركت هاي آب و فاضلاب قدرداني نمود.

به گزارش روابط عمومي شركت آب و فاضلاب استان مركزي ، اولين دوره مسابقات ملي مهارت هاي فني و تخصصي شركت هاي آب و فاضلاب سراسر كشور ، سال گذشته دراستان اصفهان و در راستاي ارتقاء دانش و مهارت فني كاركنان صنعت آب و فاضلاب كشور برگزار گرديد که مريم ملك حسيني سرپرست آزمايشگاه آب و فاضلاب استان مركزي در این مسابقات ، به عنوان داور فني در رشته تخصصي آزمون پارامتري هاي شيميايي آب ،  حضور درخشاني داشتند.

نویسنده : زهرا طراوتی فکور

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی

    منبع خبر

    شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی

    شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی یک شرکت در شهر اراک می باشد

      نظرات