تحولات بازار مسکن تهران در تیر ماه

به گزارش اخبار ساختمان، بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در تیرماه سال ۹۹ حاکی از آن است که از مجموع ۱۴ هزار و ۴۷ واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۳۸. ۱ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران در تیر ماه سال ۹۹ مربوط به ۱۰ منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق ۵، ۴، ۲، ۱۰، ۱۴، ۷، ۱، ۸، ۳ و ۱۵) بوده و ۱۲ منطقه باقی مانده ۲۶. در تیرماه سال ۹۹، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۲۰ میلیون و ۹۱۲ هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۱۰. تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در چهارماهه نخست سال ۱۳۹۹ به حدود ۳۷ هزار و ۴۰۰ واحد ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات