پلمپ تبدیل غیر مجاز بنای...

مدیر منطقه بافت تاریخی شهرداری یزد از پلمپ یک بنای مسکونی که به پزشکی تغییر کاربری داده بود خبر داد.

به گزارش روابط عمومی منطقه بافت تاریخی شهرداری یزد - سید محمود کشفی پور اظهار کرد: در راستای اجرای مفاد حکم صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری، نسبت به پلمپ بنای مسکونی واقع در بلوار شهید بهشتی که تبدیل به چند واحد پزشکی، داروخانه و آزمایشگاه شده بود، اقدام شد.

مدیر منطقه بافت تاریخی شهرداری یزد با بیان اینکه این واحد به علت ساخت و ساز غیر مجاز و برخلاف ضوابط شهرسازی نسبت به تغییر کاربری اقدام نموده است، طبق رأی کمیسیون ماده صد و به استناد بند 20 ماده 55 قانون شهرداری، مالک ملزم به رعایت پروانه صادره می باشد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری یزد

  منبع خبر

  شهرداری یزد

  شهرداری یزد

  شهرداری یزد یک شهرداری در شهر یزد می باشد

   نظرات