كنترل مصرف برق ادارات خوزستان با كنتورهاي هوشمند

به گزارش پايگاه خبري توانير ،مهندس سياوش كريمي معاون فروش و خدمات مشتركين توزيع برق خوزستان افزود: امسال از مجموع 12 هزار مشترك ديماندي، با 9 هزار و 673 مشترك قرارداد همكاري بستيم كه نسبت به سال گذشته به حدود 2 برابر افزايش يافته و از محل اين تفاهم نامه ها روزانه بين 150 تا 200 مگاوات كاهش پيك داريم.
مهندس كريمي ساعات كار ادارات را با موافقت استاندار 7.30 تا 13.30 عنوان كرد كه از 17 خرداد درحال اجراست و با توجه به نصب كنتورهاي هوشمند در تمامي ادارات ،بار لحظه اي ساختمانهاي اداري بعد از پايان ساعات كاري رصد و در حد 10 درصد مصرف ،كنترل مي شود كه به طور متوسط با كاهش 50 تا 70 درصدي بار مصرفي همراه است.
وي ادامه داد: حدود 10 هزار كنتور هوشمند در اختيار داريم كه تمامي ادارات استان حتي انشعابهاي تك فاز را با قابليت قطع از راه دور پوشش مي دهد همچنين با نصب 500 كنتور هوشمند در مصارف عمده كشاورزي، بين 30 تا 40 مگاوات از مصرف اين بخش را در ساعات پيك كنترل مي كنيم و علاوه بر آن بين 600 تا 700 اشتراك داراي تفاهم نامه كه از قدرت توافق شده تجاوز مي كنند نيز پس از 3 بار اخطار، بارشان از راه دور و تعدادي نيز از طريق ايستگاهها قطع مي شود و از اين محل هم روزانه حدود 20 مگاوات كاهش مصرف داريم.
مهندس كريمي جمع آوري لامپهاي التهابي و پرمصرف در سطح معابر و بازار از سوي گروههاي اجرايي و برخورد با برقهاي غير مجاز را از ديگر فعاليتهاي توزيع برق خوزستان ذكر كرد كه تاثير به سزايي در پيك سايي شبكه داشته است.
وي برقراري كشيك در تمامي امورها و مناطق شركت به منظور همكاري و كنترل كار بخشهاي فني و غير فني در كنار اقدامات فرهنگسازي را از ديگر اقدامات برشمرد و افزود: با وجود اينكه هر يك درجه افزايش دما حدود 150 مگاوات افزايش مصرف برق استان را درپي دارد، تاكنون هيچ مورد تجاوز از سهميه مصرف نداشتيم و توانستيم در بدترين شرايط دماي هوا زير سقف تعيين شده ، پيك را مديريت كنيم و تاكنون نيز مانند سال گذشته جزو شركتهاي داراي عملكرد برتر در پيك قرار داريم.
وي با تاكيد بر اينكه تاكنون خاموشي برنامه ريزي شده براي هيچ يك از مشتركان استان اعم از خانگي ،تجاري و غيره اعمال نشده ،ميزان پاداش صرفه جويي به مشتركان ديماندي همكار طي سال گذشته را حدود 7 ميليارد تومان عنوان كرد كه درصورت تاييد مجري طرح كاهش پيك توانير ،احتمال افزايش پاداشها به 10 ميليارد تومان وجود دارد.
مهندس كريمي قرارداد 10 مگاواتي كاهش پيك اين شركت با تجميع كنندگان در ماهشهر را تاكنون منجر به كاهش 3 مگاوات از مصرف زمان پيك اعلام كرد كه با همكاري مشتركان خانگي و تجاري محقق شد و با تداوم همكاري مردم با برنامه هاي مديريت مصرف انتظار مي رود تابستان امسال به خوبي مديريت شود.


لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات