بشنوید| ترافیک سنگین در محورهای چالوس، تهران-کرج-قزوین و قزوین-کرج

بشنوید| ترافیک سنگین در محورهای چالوس، تهران-کرج-قزوین و قزوین-کرج

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات