بيمه مشتركان برق، تلاش صنعت برق براي جبران خسارات ...

به گزارش پايگاه خبري توانير ،  سخنگوي صنعت برق گفت: صنعت برق از از سال 91 تاكنون در تلاش براي جبران بخشي از خسارت هاي وارده به مردم كه در اثر اتفاقات شبكه رخ مي دهد، بوده است.

مصطفي رجبي مشهدي با بيان اين كه براساس قانون رقمي معادل 100تومان در ماه از مشتركان شهري و 50تومان در ماه از مشتركان روستايي اخذ مي شود، خاطرنشان كرد: براين اساس  اگر حادثه اي براي وسايل برقي رخ دهد يا خسارتي جاني به افراد وارد شود، بيمه تا سقف تعيين شده در دستورالعمل ها، نسبت به جبران آن اقدام مي كند.
سخنگوي صنعت برق عنوان كرد:براساس دستورالعمل هاي ابلاغي براي خسارت تجهيزات حداكثر 121 ميليون و 280هزار ريال، آتش سوزي و انفجار حداكثر چهار ميليارد و 169ميليون ريال،، غرامت فوت حداكثر چهار ميليارد و 548ميليون ريال، غرامت نقص عضو حداكثر  سه ميليارد و 32ميليون ريال و هزينه پزشكي حداكثر  سه ميليارد و 221ميليون و 500هزار ريال  به آسيب ديدگان تعلق مي گيرد.
رجبي مشهدي با اشاره به اين كه شركت توانير به نمايندگي  از همه شركت هاي توزيع نيروي برق كشور نسبت به انتخاب شركت بيمه گر اقدام مي كند، خاطرنشان كرد: برگزاري مناقصه جهت انتخاب شركت بيمه گر، پس از ابلاغ قانون بودجه انجام مي شود و ترتيبات مناقصه نيز با توجه به حساسيت موضوع كه حقوق مردم را شامل مي شود، پس از تهيه اسناد و جزئيات مناقصه، انجام مي شود.
وي ادامه داد: اين روند در صورتي كه نياز به تمديد نباشد، 45 روز به طول مي انجامد.
وي گفت: با توجه به شرايط مورد اشاره و زماني كه انتخاب شركت بيمه گر نياز دارد كه گاه تا نيمه سال نيز به طول مي انجامد، صنعت برق به منظور جلوگيري از تضييع حقوق مشتركان ، نسبت به راه اندازي سامانه بيمه مشتركان به آدرس
http://bime.tavanir.org.ir اقدام كرده است .
سخنگوي صنعت برق اظهارداشت: از طريق اين سامانه هموطنان مي توانند نسبت به ثبت درخواست ها و خسارت هاي مالي، جاني و نقص عضو  ناشي از حوادث شبكه برق اقدام كنند كه پس از بررسي، ارزيابي و انتخاب بيمه گر در فرايند مناقصه، نسبت به پرداخت خسارت توسط شركت بيمه گر، اقدام مي شود.


نگهداري شبكه هاي داخلي منازل به عهده مشتركان است


سخنگوي صنعت برق با بيان اين كه  98درصد از خسارات در حوزه برق مربوط به نوسانات و خسارات ناشي از تجهيزات برقي و بقيه موارد مربوط به نقص عضو و انفجار است، تاكيد كرد: نكات ايمني از سوي مشتركان بايد  جدي گرفته شود و در صورت فرسودگي شبكه برق، با كمك افراد متخصص  نسبت به رفع فرسودگي اقدام و از بروز خسارت و تلفات جاني و مالي جلوگيري كنند.
رجبي مشهدي همچنين با تاكيد براين كه نگهداري شبكه هاي داخلي منازل و ساختمان ها به عهده مشتركان است و آنها مالك كنتور و شبكه هاي داخلي ساختمان هستند، به همه مشتركين برق توصيه كرد: نسبت به رسيدگي و بررسي شبكه هاي داخلي ساختمان توسط متخصصان و كارشناسان خبره اقدام و همچنين از دستگاه هاي محافظ براي وسايل برقي استفاده كنند.


برق دزدي ها باعث ايجاد نوسان در شبكه مي شود


وي در عين حال برخي اتفاقات شبكه را نيز ناشي از استفاده هاي غيرمجاز از برق عنوان كرد و گفت: استفاده هاي غيرمجاز از برق(برق دزدي) باعث ايجاد نوسان در شبكه هاي برق مي شود و همين امر ممكن است به وسايل مشتركان آسيب وارد كند كه در اين زمينه ازهمه مردم درخواست داريم در صورت مشاهده چنين مواردي، از طريق شماره تلفن 121 اداره برق منطقه خود را در جريان قرار دهند.


لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات