بشنوید| تردد عادی و روان در محورهای شمالی کشور/ ترافیک نیمه سنگین در آزادراه قزوین - کرج - تهران

بشنوید| تردد عادی و روان در محورهای شمالی کشور/ ترافیک نیمه سنگین در آزادراه قزوین - کرج - تهران

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات