پس از 12 سال، حضور معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت متبوع در اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

پس از 12 سال، حضور معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت متبوع در اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی  اداره کل راه و شهرسازی استان تهران ، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت متبوع پس از حضور در جلسه ای یکساعته از صبح روز چهارشنبه هفته گذشته در دفتر مدیرکل مهندس محبت خواه از منظر محل خدمت ، تعداد ارباب رجوع در ساختمانهای مختلف و پرونده ها و پروژه های متعدد حوزه های کاری به بحث و تبادل نظرپرداختند و سپس بازدید از سه ساختمان ستادی در شهیدکلانتری ، نجات الهی شمالی و یوسف آباد انجام شد که در حاشیه این بازدید مذاکراتی با کارشناسان پیرامون اهمیت کار و فعالیت و پرونده ها و پروژه های در دست انجام اداره کل راه و شهرسازی استان تهران رد و بدل شد.

سپس  ایشان در شورای معاونین  اداره کل با حضور مدیرکل ، معاونین ، خانم رضا زاده رئیس مرکز تحول اداری و آقای مالکی مدیرکل پشتیبانی و رفاه  وزارتخانه جلسه ای دو ساعته به عنوان جمع بندی روز بازدید برگزار کردند .

در این جلسه تصمیم گیری درباره بهبود فرآیندها و بازنگری ساختار سازمانی  با ارایه پیشنهادات کارشناسی دنبال شد و معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع قول های مساعدی در راستای کمک به  بهبود وضعیت نیروی انسانی و پی گیری ویژه امور اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و بهبود وضعیت اعتبارات رد و بدل کردند.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات