جلسه کمیته ساماندهی بافت قدیمی محله اسماعیل ترخان برگزار شد

جلسه کمیته ساماندهی بافت قدیمی محله اسماعیل ترخان برگزار شد

محله اسماعیل ترخان دارای بافت قدیمی و تاریخی در محدوده بافت فرسوده شهر قرار دارد و به دلیل برخورداری از چند اثر تاریخی، سالهاست که مورد توجه اداره کل میراث فرهنگی استان و شهرستان  برای ثبت برخی از این آثار تاریخی قراردارد .عمده این ابنیه تاریخی در بخش خط ساحلی زاینده رود قرارداشته که به دلیل موقعیتی که از لحاظ بوم گردی و جاذبه گردشگری دارد ساخت و ساز مالکین به سبک امروزی را با موانعی مواجه ساخته است . بر این اساس کمیته ای متشکل از کارشناسان شهرداری ، میراث فرهنگی و مشاوران متخصص  با هدف ساماندهی بافت قدیمی و تاریخی محله مذکور در شهرداری مبارکه تشکیل شد . در طی دوره پنجم تلاش شهرداری و شورای اسلامی شهر بر آن بوده تا پس از گذشت یازده سال نسبت به حل مشکلات این محله اقدام و با طراحی الگوهایی که به حفظ و مرمت ابنیه تاریخی کمک می نماید موانع ساخت و ساز مالکین را بر طرف نمایند . بر این اساس جلسه کمیته مذکور در تاریخ 12/05/1399 در دفتر شهردار مبارکه و با حضور نمایندگان اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان و شهرستان ، جمعی از معاونین و مدیران شهرداری ، مشاور طرح و همچنین تعدادی از مالکین محله اسماعیل ترخان برگزار و تصمیماتی اتخاذ گردید .

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مبارکه

  منبع خبر

  شهرداری مبارکه

  شهرداری مبارکه

  شهرداری مبارکه یک شهرداری در شهر مبارکه می باشد

   نظرات