اجرای پنچ پروژه عمرانی در راستای باز آفرینی فضاهای شهری

اجرای پنچ پروژه عمرانی در راستای باز آفرینی فضاهای شهری

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شیراز

    منبع خبر

    شهرداری شیراز

    شهرداری شیراز یک شهرداری در شهر شیراز می باشد

      نظرات