برگزاری سومین همایش مقررات ملی ساختمان

برگزاری سومین همایش مقررات ملی ساختمان

www.Bananews.irسومین همایش مقررات ملی ساختمان در اواخر بهمن ماه یا اوایل اسفندماه سال جاری توسط مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی برگزار می‌شود.

برای بدست‌ آوردن اطلاعات بیشتر با تلفن ۸۸۷۷۹۶۵۹ تماس حاصل فرمایید.

سایت دبیرخانه همایش: www.causar.go.ir

 

 

 

    نظرات