با هدف تولید برق پایدار در واحدهای نیروگاه شهید رجایی انجام شد؛ تعمیر و آماده سازی والوهای فشار قوی توربین های بخاری

با هدف تولید برق پایدار در واحدهای نیروگاه شهید رجایی انجام شد؛ تعمیر و آماده سازی والوهای فشار قوی توربین های بخاری

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات