با هدف تولید برق پایدار در واحدهای نیروگاه شهید رجایی انجام شد؛ تعمیر و آماده سازی والوهای فشار قوی توربین های بخاری

با هدف تولید برق پایدار در واحدهای نیروگاه شهید رجایی انجام شد؛ تعمیر و آماده سازی والوهای فشار قوی توربین های بخاری

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات