۴۵۰۰ متر از مناطق بدون شبکه آب روستای مرتضی‌گرد توسعه می‌یابد

مدیرعامل آبفای منطقه6 تهران در جریان بازدید از روند اجرایی طرح توسعه روستای مرتضی‌گرد گفت: با اجرای طرح توسعه و لوله‌گذاری به طول 4500 متر، نقاط بدون شبکه روستای 40هزار نفری مرتضی‌گرد به شبکه آب سراسری استان تهران متصل می‌شوند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان تهران

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان تهران

  شرکت آب و فاضلاب استان تهران

  شرکت آب و فاضلاب استان تهران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات