قرار‌گیری پست سیار پارسا یزد در مدار بهره‌­برداری

قرار‌گیری پست سیار پارسا یزد در مدار بهره‌­برداری

پست سیار پارسا (سریزد) همزمان با پیک بار سال ۹۹ در مدار بهره­‌برداری قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌‌ای یزد محمدصالح دشتی مدیر امور انتقال نیرو این شرکت با اعلام خبر فوق، هدف از اجرای این پروژه را تامین برق مطمئن و پایدار برای مشترکین اطراف منطقه و کاهش بار پست مهریز عنوان کرد و ادامه داد: به منظور تامین بار مشترکین این منطقه و گذر موفق از پیک بار سال ۹۹ مقرر شد تا زمان در مدار قرارگیری پست دائم سریزد، یک دستگاه پست سیار ۶۳ به ۲۰ کیلوولت با ظرفیت ترانس ۳۰ مگاولت آمپر به محل پست سریزد منتقل شود.

وی با اشاره به اینکه تاکنون انرژی الکتریکی مشترکین اطراف این منطقه در سریزد از پست برق مهریز تغذیه می‌شده است افزود: فیدرهای خروجی این پست سیار، مشترکین اطراف منطقه را تغذیه می‌کنند که باعث شده بار الکتریکی پست مهریز کاهش داشته باشد و ضریب اطمینان آن افزایش پیدا کند.

مهدی رفیع مجری این پروژه همچنین با برشمردن مراحل اجرای این پروژه، تکمیل تجهیزات و رفع نواقص پست در انبار مرکزی، حمل پست سیار و کانکس بهره‌برداری به محل استقرار آن در پست سریزد، سیرکولاسیون روغن ترانس‌های اصلی و کمکی، انجام تست‌های راه‌اندازی تجهیزات، بستن اتصالات سرخط و خروجی‌های پست، برق‌دار کردن و بارگیری از ترانس پست سیار را از مهم‌ترین این اقدامات دانست.

مجری این پروژه خاطرنشان کرد: پس از تحت تانسیون قرار گرفتن ترانس پست سیار سریزد، شرکت توزیع نیروی برق استان نیز اقدام به بارگیری از این پست کرد و با این اقدام بار پست مهریز متعادل شد.

گفتنی است، این پروژه با به کارگیری ظرفیت پیمانکار بومی در مدت زمان کمتر از یک ماه به بهره‌­برداری رسید.

پست سیار پارسا (سریزد) همزمان با پیک بار سال ۹۹ در مدار بهره­‌برداری قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌‌ای یزد محمدصالح دشتی مدیر امور انتقال نیرو این شرکت با اعلام خبر فوق، هدف از اجرای این پروژه را تامین برق مطمئن و پایدار برای مشترکین اطراف منطقه و کاهش بار پست مهریز عنوان کرد و ادامه داد: به منظور تامین بار مشترکین این منطقه و گذر موفق از پیک بار سال ۹۹ مقرر شد تا زمان در مدار قرارگیری پست دائم سریزد، یک دستگاه پست سیار ۶۳ به ۲۰ کیلوولت با ظرفیت ترانس ۳۰ مگاولت آمپر به محل پست سریزد منتقل شود.

وی با اشاره به اینکه تاکنون انرژی الکتریکی مشترکین اطراف این منطقه در سریزد از پست برق مهریز تغذیه می‌شده است افزود: فیدرهای خروجی این پست سیار، مشترکین اطراف منطقه را تغذیه می‌کنند که باعث شده بار الکتریکی پست مهریز کاهش داشته باشد و ضریب اطمینان آن افزایش پیدا کند.

مهدی رفیع مجری این پروژه همچنین با برشمردن مراحل اجرای این پروژه، تکمیل تجهیزات و رفع نواقص پست در انبار مرکزی، حمل پست سیار و کانکس بهره‌برداری به محل استقرار آن در پست سریزد، سیرکولاسیون روغن ترانس‌های اصلی و کمکی، انجام تست‌های راه‌اندازی تجهیزات، بستن اتصالات سرخط و خروجی‌های پست، برق‌دار کردن و بارگیری از ترانس پست سیار را از مهم‌ترین این اقدامات دانست.

مجری این پروژه خاطرنشان کرد: پس از تحت تانسیون قرار گرفتن ترانس پست سیار سریزد، شرکت توزیع نیروی برق استان نیز اقدام به بارگیری از این پست کرد و با این اقدام بار پست مهریز متعادل شد.

گفتنی است، این پروژه با به کارگیری ظرفیت پیمانکار بومی در مدت زمان کمتر از یک ماه به بهره‌­برداری رسید.

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای یزد

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد یک شرکت در شهر یزد می باشد

   نظرات