بازگشایی و رفع تصرف مسیل چهره تپه واقع در بخش مرکزی این شهرستان

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان،مهندس سید علی موسوی در گفت و گو با روابط عمومی این شرکت گفت: مسیل چهره تپه واقع در بخش مرکزی شهرستان ماهنشان مورد بازگشایی و رفع تصرف و بهسازی قرار گرفت.

موسوی،افزود: با اشاره به احتمال طغیان و سیلابی شدن مسیل های شهرستان طی بارش های اخیربا توجه به ویژگی های توپوگرافی منطقه که اراضی آن دارای شیب تند و بصورت سیلاب دشت است،افزود: با اخذ دستور قضایی از دادستانی شهرستان و با همکاری پیمانکار آزاد سازی و رفع تصرفات شهرستان نسبت به بازگشایی، بهسازی و اعاده به وضع سابق مسیل چهره تپه به طول تقریبی 600متر اقدام گردید.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای زنجان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای زنجان

    شركت آب منطقه‌ای زنجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات