ابلاغ انتصاب همکاران برق منطقه‌ای یزد

ابلاغ انتصاب همکاران برق منطقه‌ای یزد

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای یزد، ابوالفضل اسدی مدیرعامل این شرکت طی احکامی، احمد کردستانی را به عنوان عضو و رئیس کمیته امنیت اطلاعات در شرکت و مسئول کمیته GIS و نرگس یکدانه و امیر محبوبی نژاد را به عنوان راهبر GIS معاونت برنامه‌ریزی و تحقیقات در شرکت منصوب کرد.

همچنین طی احکامی جداگانه آرمان گلزارفر، میرزا رضا صفار نیری، سید محمد یزدانی، مجید غفاریان، سید علی دهقان نیری، امیرحسین جلالی، علی معنویت، حسن صالحی وزیری و حمید آخوندی به عنوان دیگر اعضای کمیته GIS در شرکت برق منطقه‌ای یزد منصوب شدند.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌‌ای یزد همچنین حمید مزرعه ملایی، حسین دهقان دهنوی و فهیمه خبیری را به عنوان اعضای کمیته امنیت اطلاعات در شرکت منصوب کرد.

ابلاغ انتصاب ابوالفضل شرافت به عنوان عضو و رئیس شورای درمان در شرکت برق منطقه‌ای یزد نیز از دیگر انتصاب‌های انجام شده در این شرکت است.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای یزد، ابوالفضل اسدی مدیرعامل این شرکت طی احکامی، احمد کردستانی را به عنوان عضو و رئیس کمیته امنیت اطلاعات در شرکت و مسئول کمیته GIS و نرگس یکدانه و امیر محبوبی نژاد را به عنوان راهبر GIS معاونت برنامه‌ریزی و تحقیقات در شرکت منصوب کرد.

همچنین طی احکامی جداگانه آرمان گلزارفر، میرزا رضا صفار نیری، سید محمد یزدانی، مجید غفاریان، سید علی دهقان نیری، امیرحسین جلالی، علی معنویت، حسن صالحی وزیری و حمید آخوندی به عنوان دیگر اعضای کمیته GIS در شرکت برق منطقه‌ای یزد منصوب شدند.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌‌ای یزد همچنین حمید مزرعه ملایی، حسین دهقان دهنوی و فهیمه خبیری را به عنوان اعضای کمیته امنیت اطلاعات در شرکت منصوب کرد.

ابلاغ انتصاب ابوالفضل شرافت به عنوان عضو و رئیس شورای درمان در شرکت برق منطقه‌ای یزد نیز از دیگر انتصاب‌های انجام شده در این شرکت است.

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای یزد

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد یک شرکت در شهر یزد می باشد

   نظرات