تشدید اقدامات مقابله با کرونا در پی شیوع موج دوم بیماری/ توزیع 32 هزار عدد ماسک در میان کارکنان شرکت

تشدید اقدامات مقابله با کرونا در پی شیوع موج دوم بیماری/ توزیع 32 هزار عدد ماسک در میان کارکنان شرکت

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات