تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمانی

درصد تغییرات شاخص قیمت نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل ۳۱. ۹ درصد بوده است که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (۲۸. ۸ درصد افزایش نسبت به فصل قبل بیشترین تاثیر را در شاخص کل داشته است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات