انتشار مجموعه مقالات دومین همایش علوم زمین (نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب)

انتشار مجموعه مقالات دومین همایش علوم زمین (نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب)

http://www.bananews.ir/بنانیوز- مجموعه مقالات دومین همایش علوم زمین (نکوداتش دکتر عبدالکریم قریب) در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی گردید.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) دومین همایش علوم زمین (نکوداتش دکتر عبدالکریم قریب) دهم خرداد ماه ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان برگزار شده است و در آن ۲۶۹ عنوان مقاله تخصصی شامل ۲۷۵۱ صفحه منتشر گردید. کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

محورهای همایش:
زمین شناسی اقتصادی معادن و کانسارها
پترولوژی و سنگ شناسی
چینه و فسیل شناسی
آتشفشان شناسی/سازوکارها و مخاطرات
رسوب شناسی و محیط های رسوبی
زمین شناسی پزشکی داروها و کاربردها
زمین شناسی محیط زیست
زمین شناسی کواترنر
زمین ریخت شناسی و تحولات آن
زمین شناسی و اکتشاف معدن
زمین شناسی دریایی/هیدرولوژی و ژئوهیدرولوژی
ژئوشیمی/هیدروژئوشیمی و ژئوشیمی مواد آلی
ژئوفیزیک/فناوری و دستاوردها
ژئوتوریسم و ژئوپارک ها
زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک
خطرات زمین شناسی و کاهش خطرپذیری
زمین شناسی مهندسی
فناوری های نوین در زمین شناسی
کاربردهای نوین زمین شناسی در علوم دیگر
سنجش از دور و G.I.S

لیست مقالات منتشر شده در دومین همایش علوم زمین (نکوداتش دکتر عبدالکریم قریب) به شرح زیر می باشد:

 

آنالیز رخساره ای و تشخیص محیط رسوبی سازند زیارت در برش مجن شمال باختر شاهرود
ارتباط بین فرسایش گسیختگی شیبها و رانش زمین و افزایش بار رسوبی رودخانه کشکان در ناحیه معمولان
ارزیابی توان هیدروکربورزایی سازند مبارک در البرز شرقی، شمال وشمال غرب دامغان
ارزیابی فرسایش پذیری سازندهای حوضه آبریز خوش ییلاق در استان گلستان به روش EPM
ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت ابهر از نظر مصرف شرب و کشاورزی
اکتشاف آب زیرزمینی با استفاده از روش ژئوالکتریک در منطقه آب اصفهان
بایواستراتیگرافی سازند آسماری درچاه شماره ۳۳۱ میدان نفتی مارون
آثار فعالیت زیستی در تراورتن های کوه تخت سرخ اردستان شمال شرق اصفهان
اثرات زیست محیطی فلزات مس و روی در بخشهای ژئوشیمیایی رسوبات ساحل شمال جزیره قشم
اثرات زیست محیطی اکتشاف بوکسیت درمنطقه مندیل بسر
ارائه روشی برای وارون سازی داده های سه بعدی مشترک از مگنتوتلوریک و مگنتووریشنال فشار متوسط
ارائه مدلی ساختاری در مورد نحوه ژنز دره گسلی زو
ارزیابی آلودگی زیست محیطی منطقه آبیک غرب تهران
ارزیابی اثرات زیست محیطی شهرک صنعتی شماره ۲ اهواز برخاکهای سطحی مناطق اطراف آن
ارزیابی اقتصادی و تخمین ذخیره معدن سرب و روی مرجان آباد منجیل حاشیه شرقی رودخانه سفید رود استان گیلان
ارزیابی توان هیدروکربورزایی سازند مبارک در البرز شرقی شمال و شمال غرب دامغان
ارزیابی تورم پذیری خاکهای ریزدانه تبریز به روشهای غیرمستقیم
ارزیابی روشهای تخمین ظرفیت باربری جداری شمعهای درجاریز در خاکهای درشت دانه مطالعه موردی
ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت مشهد از نظر شرب و کشاورزی
ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی حوزه آبریز مرویل
استفاده از شواهد بافتی پلاژیوکلاز در بررسی تاریخ پلوتون گرانیتی قلای لان جنوب غرب قروه
اکتشافات ژئوشیمیایی رسوب آبراهه ای و کانی سنگین در بانه
آلودگی هوا ، تأثیرات زمین شناختی و بیماری زایی آن
اکتشاف ژئوشیمیایی درمناطق جنوبی نقشه زمین شناسی ۱/۱۰۰۰۰۰ لنگرود جنوب شهرستان املش - استان گیلان
امکان ارزیابی خصوصیات مهندسی سنگ تراورتن با استفاده از خواص فیزیکی آنها مطالعه موردی معدن سراب
اولین گزارش نوبه کلاریدهای فرامینیفری از سازند جهرم در برش چینه شناسی لپویی شمال شیراز
بررسی پتانسیل زمین لغزش القایی در چهار گوش بروجن
بررسی پتروژنز سنگهای آذرین در منطقه خارستان مرکزی غرب تفتان با استفاده از عناصر اصلی
بررسی پراکندگی بیماریهای واگیردار در پهنه استان چهارمحال و بختیاری براساس سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS
بررسی تابع انتقال گیرنده لرزه ای در آشتیان
بررسی تاثیرات فاز کوهزایی پاسادنین برنهشته های سازند هزار دره در خاور تهران با استفاده از تحلیل فابریک ایمبریکاسیون در جریانهای کهن
بررسی دلایل غیرفعال ماندن معدن سرب، نقره و سیلیس شاکین استان قزوین
بررسی زمین شناسی پتروگرافی و ژئوشیمی زونهای تداخلی مناطق شانوره - کنگره غرب، جنوب غربی قروه
بررسی ژئوتوریسم شهرستان الیگودرز
بررسی سنگ چینه نگاری و زیست چینه نگاری نهشته های کرتاسه فوقانی در شمال باختری منطقه جاجرم
بررسی صحت مدلسازی دو بعدی داده های مقاومت ویژه و پلاریزاسیون القایی با استفاده از نتایج حفاری : مطالعه موردی کانسار سرب و روی پیچمتو
بررسی عملکرد زئوپلانت بجای مالچ نفتی در کاهش فرسایش خاک و تثبیت ماسه های روان
بررسی کانی شناسی و پاراژنز ذخیره سرب و روی غیور شمال باختر اصفهان
بررسی محیط تکتونیکی ژئوشیمی و پتروژنز سنگهای ریولیتی و توف ریولیتی شمال شرق باتلاق گاوخونی
بررسی محیط رسوبی دیرینه نهشته های ائوسن براساس فرامینیفرها در برش دره پول شمال غرب ایران
بررسی هیدروژئوشیمی آب های زیرزمینی دشت خمین از دید مصارف کشاورزی جهت بهره برداری بهتر ازمنابع آب و خاک منطقه
بیواستراتیگرافی سازند جیرود براساس بازوپایان در جنوب و جنوب غرب دریاچه هویر شرق دماوند
پتانسیل دره الموت برای پیوستن به شبکه ژئوپارک بین المللی
بارزسازی مناطق دگرسانی در محدوده کالدرای آبدر با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره ای لندست
برآورد خطر زمین لرزه ای سد بایچه باغ، شمال غرب استان زنجان
برآورد فرسایش و رسوب به کمک داده های حاصل از سامانه اطلاعات جغرافیایی با استفاده از مدل MPSIAC و مقایسه آن با نتایج حاصل از مدل EMP مطالعه موردی حوضه آبخیز ورده شمال باختری کرج
بررسی میکروفاسیس ها و محیط رسوبگذاری نهشته های سازند روته در منطقه باختری دماوند
بررسی آلودگیهای ناشی از ترکیبات PAH و پسابهای شهری در آبهای سطحی منطقه شهری مسجد سلیمان
بررسی آمفیبول های سنگهای و منطقه تداخلی در توده نفوذی الوند
بررسی آنومالی (Co,Cr,Ni) ودیگر عناصر نادر در دگرسانی های کوارتز - کربنات در افیولیت نائین شمال کوه زرد شرق اصفهان
بررسی اثر شکل تونل و نسبت تنشهای برجا بر منطقه تاثیر فضای حفاری
بررسی اثرات زیست محیطی و بیماریهای ناشی از آلومینیوم
بررسی اثرات زیست محیطی چشمه های آبگرم مازندران مرکزی
بررسی اثر تغییر در میزان کاتیونها و آنیونها در روند تغییرات هدایت الکتریکی به کمک شبکه های عصبی مصنوعی - مطالعه موردی دشت دامغان در استان سمنان ایران
بررسی احتمال برخورد دستگاه حفار TBM با سیستمهای کارستی در مسیر تونل قمرود
بررسی ارتباط سری شکستگی های منطقه آبگرم قزوین با زون گسلی حسن آباد
بررسی امکان استفاده از سنگهای آتشفشانی فلسیک پالئوزوئیک شمال شرق اصفهان در صنایع شیشه سازی و سرامیک
بررسی پادگانه های کواترنری حوضه آبخیز طالقان رود به عنوان یک شاهد کواترنری
بررسی پایداری دامنه های خاکی در مسیر فارسیان - پنو
بررسی پایداری شیبهای سنگی در مسیر جاده مشهد - کلات
بررسی پتروگرافی و تحلیل رخساره های رسوبی سازند روته درباختر کرج البرز مرکزی
بررسی پتروگرافی و پتروژنز توده ی گآبرویی جنوب تیکه داش بستان آباد - آذربایجان شرقی
بررسی تاثیر لایه ژئوتکستایل برمیزان آزمون باربری کالیفرنیا CBR خاکهای دانه ای شبستر
بررسی تبدیل انواع بزرگای زمین لرزه به MS و رآبطه گوتنبرگ - ریشتر در ساختگاههای پیشنهادی سد و نیروگاه پیرتقی
بررسی تغییرات گرانی به عنوان یک پیش نشانگر زلزله
بررسی چگونگی ایجاد زلزله های القایی ناشی از تولید هیدروکربن در مخازن جنوبی ایران
بررسی رابطه ی بین شکل و مقیاس زمین لغزش ها مطالعه موردی
بررسی رخساره های کوه های قلعه در شمال غربی شهرستان مرودشت و ارائه مدل رسوبی برای این کوه ها
بررسی روش بهبود خاکهای رسی متورم شونده شرق تبریز
بررسی ریخت شناسی رودخانه خمیگان با استفاده از طبقه بندی روسگن
بررسی زمین لغزش درمحدوده سد آغ چای و بررسی نقش عوامل تکتونیکی و ژئوتکنیکی در ایجاد آن
بررسی ژئوتوریسم جاده هوایی اصفهان - مشهد
بررسی ژئوشیمی عنصر نئودیوم در کانی مونازیت
بررسی ژئوشیمیایی توده گرانیتوئیدی کانه دار تنگستن مشیرآباد جنوب غرب قروه کردستان
بررسی ژنز آنکلاوها در تونالیت های منطقه اردستان
بررسی ساختهای میکروسکپی و ناهمگنی خودپذیری مغناطیسی AMS در توده گرانیتوئیدی دره باغ شمال غرب الیگودرز
بررسی ساختارهای زمین شناسی و مطالعات اکتشافی برمبنای مطالعات دورسنجی
بررسی ساختارهای زمین شناسی منطقه چشمه نمره شمال غرب شاهرود
بررسی ساختارهای زمین شناسی منطقه ذغال سنگی طزره با استفاده از محیط GIS
بررسی ساختاری چین خوردگی دره اخران - استان گلستان
بررسی ساختاری مجموعه افیولیتی سبزوار در محدوده معدن کرومیت اولنگ
بررسی سنگ شناسی و فسیل شناسی سازند قم به منظور شناخت اقلیم دیرینه
بررسی سنگ شناسی مطالعات میکروسکوپی و تکتونو ماگمایی منطقه سنگ صیاد کرمان همراه با نقشه زمین شناسی منطقه
بررسی سیستماتیک طوفانهای گردوغبار در استان فارس در دهه ی گذشته
بررسی شکست قطعات سنگی با استفاده از روش عددی XFEM
بررسی شواهد نیروهای تکتونیکی در توده نفوذی منطقه هزارخانی شمال شرق سنقر کرمانشاه
بررسی شوری، منشا و آلودگیهای آبهای زیرزمینی در دشت مراغه و بناب
بررسی عددی تاثیر پارامترهای سنگ در توزیع تنشهای القایی اطراف فضای حفاری شده
بررسی عمق جایگیری و فرایندهای پس از جایگیری در سنگهای آذرین نفوذی منطقه سروجهان براساس شواهد بافتی
بررسی کانیهای صنعتی معدن مرزیان ازنا
بررسی کیفی و تعیین منشا املاح و شوری آب زیرزمینی دشت راین کرمان
بررسی کیفیت آب سفره زیرزمینی سرچاهان هرمزگان با تاکید بر اثرات گنبد نمکی
بررسی گسلهای هریرود و درونه و نحوه ارتباط آن ها با استفاده از تکنیکهای سنجش از دور و محیط GIS
بررسی محیط رسوبی خصوصیات فیزیکی و تفکیک واحدهای مخروطه افکنه ای دشت جاجرم
بررسی مدل کانی سازی عناصر فلزی در ذخیره پهنه کمر خوسف جنوب باختر بیرجند
بررسی مقدماتی زمین شناسی سد مخزنی الیگودرز
بررسی مگاکریست های پلاژیوکلاز درگدازه های بالشی غرب قرغطوئیه - جنوب شرقی بافت
بررسی مورفوتکتونیکی گسل لکر کوه ، ایران مرکزی
بررسی میزان شاخص RQD در زونهای پرده آب بند سد آغ چای خوی
بررسی نوسانات حاصل از تاثیر پرتوهای کیهانی و بادهای خورشیدی و عملکرد متقابل سپر مغناطیسی زمین و تاثیرات آن برروی لایه اوزون و گرمایش زمین
بررسی و مکان یابی پتانسیل آبی دشت ماهین قزوین برای مصارف کشاورزی و صنعت با استفاده از روش سونداژ الکتریکی قائم VES
بررسی ویژگی نفوذ پذیری ساختگاه سد آغ چای خوی از دیدگاه ژئوتکنیک
بررسی های زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک برای پل جدید میارکلا
بررسی لرزه خیزی در منطقه آتشفشانی دماوند
بکارگیری روشهای آماری در بررسی زمین شیمیایی رسوبات آبراهه ای منطقه مراوه تپه استان گلستان
بکارگیری توابع امتیاز بندی پیوسته و توابع متغیرهای طراحی د رانتخاب ساختگاه سد و نیروگاه برقابی پیرتقی
بهینه سازی استراتژی استخراج معدن سنگ تزئینی با استفاده از مدلسازی های کامپیوتری و برمبنای پارامترهای زمین شناسی
پتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی: حوزه آبخیز سله بن
پتروگرافی ، مینرالوگرافی و دگرسانی در معدن آهن پنج کوه دامغان
پتروگرافی و ژئوشیمی سنگهای آذرین دشت سمسور - جنوب غرب زاهدان
پتروگرافی و کانه زایی مس و عناصر پلی متال همراه در منطقه رباط ۱ جنوب غرب کرمان
پتروگرافی و کانی شناسی توده نفوذی شمال شرق مهیار جنوب شرق اصفهان
پتروگرافی و کانی شناسی توده گرانیتوئیدی شیخ چوپان غرب سقز
پترولوژی تراورتنهای معدن قرمز شمال غرب روستای ورتون شمال شرق اصفهان
پهنه بندی کیفی آبخوان میمه اصفهان جهت مصارف شرب و کشاورزی با استفاده از GIS
پهنه بندی کیفی آبهای زیرزمینی دشت ابهر با استفاده از نرم افزار Surfer
پیش بینی تغییرات کرنش بتن در طولانی مدت با استفاده از رگرسیون و شبکه عصبی مصنوعی
پترولوژی وژئوشیمی سنگهای آتشفشانی ائوسن منطقه واشقان جنوب غرب تفرش
پتروگرافی، مینرالوگرافی و دگرسانی در معدن آهن پنج کوه دامغان
پتروگرافی و ژئوشیمی گرانیتهای روشن اسفن دار در منطقه بروجرد
تاثیرات استخراج آبهای زیرزمینی و وجود رواناب ها برروی حوضه های آبریز یک منطقه
تاثیر املاح Salinity برروی (Resistivity thickness) R.T) آب زیرزمینی
تاثیر وجود سولفات سدیم برمقادیر اندازه گیری شده مقاومت ویژه الکتریکی
تحلیل آب چشمه های کارستی از نظر قابلیت شرب با استفاده از GIS در منطقه بیرک سراوان
تحلیل آنالیز شیمیایی رسوبات تپه های ماسه ای شمال بستان - غرب خوزستان
تحلیل ریخت زمین ساختی گسل بهاباد
تحلیل هندسی و منشا شکستگی ها در یک بازالت مطالعه موردی: بازالت حرمک جنوب شرق ایران
پتروگرافی پلاژیوگرانیت ها و سنگهای مرتبط با آن در توالی افیولیتی صحنه شمال شرق کرمانشاه
تشخیص انواع کانی های رسی و تفسیر محیط رسوبی با توجه به نمودار طیف نگار اشعه گاما NGS در یکی از میادین جنوب ایران
تطابق سنگ چینه نگاری سازندی آسماری در چاههای ۶۰ ، ۶۴ میدان آغاجاری خوزستان
تطابق لیتواستراتیگرافی سازندآسماری درتنگ خائیز شمال شرق بهبهان و تنگ ملاقون شرق گچساران
تفسیر آب و هوای گذشته با بررسی رسهای موجود در رسوبات رودخانه مجن با استفاده از Xray شمال شاهرود
تفسیر فرایندهای دیاژنزی در نهشته های آواری پرمین زیرین سازند فراقان در میدان گلشن
تعیین سن و معرفی میکروفسیلهای رسوبات کرتاسه پیشین در برش کوه شصت دره شمال غرب تربت حیدریه
پهنه بندی خطر آلودگی ناشی از عناصر سرب، منگنز، و آهن درمحدوده معدن سرب راونج
تعیین ابعاد اجسام مدفون در زمین و بعضی ساختارهای زمین شناسی به کمک نسبت ناهمگنی سمتی و روش تفاضل محدود
ترسیم سیمای پتروگرافی توده ی آذرین نفوذی زاهدان رخنمون باتولیت لوچان - جنوب شرق ایران
تخمین مدول الاستیک توده سنگ با استفاده ا زروش عددی
تحلیل آنالیز های شیمیایی رسوبات تپه های ماسه ای شمال بستان - غرب خوزستان
تبیین خاستگاه تکتونوماگمایی توده ی آذرین نفوذی زاهدان باتولیت لوچان - جنوب شرق ایران
تاثیر کیفیت و منابع آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی برسلامتی بدن انسان
بررسی سنگ آداکیت با نگاهی به پتانسیل آن در ایران در منطقه خاروانا
چینه شناسی سازند چمن بید در ناحیه ارداک با توجه به فونای آمونیتی آن
چینه نگاری سنگی زیستی و محیط رسوبی نهشته های کرتاسه پیشین در برش شوره واقع در جنوب باختر محلات
چینه نگاری سکانسی سازند لار در جنوب شرقی نردین البرز شرقی
چینه نگاری سکانسی سازند چیلی در ناحیه کلمرد برش سنگ واریز
بررسی چینه نگاری سکانسی سازند آسماری و تطابق آن با نمودارهای جهانی در میدان آغاجاری خوزستان
چینه شناسی سنگی ومحیط رسوبی عضو D و زیرعضو C4 از سازند قم درناحیه دوچاه شمال غرب قم
بررسی پارامترهای موثر بر شکست توده های سنگی در حضور شیارهای تیز
بررسی انواع لیستونیت ها از نظر کانی شناسی در افیولیت نائین شمال کوه زرد شرق اصفهان
بررسی ساختاری پهنه برشی پارچی در شمال خوی
حذف شدگی سازند گرو در یکی از چاههای میدان تنگ بیجار
حرکات رودخانه ای و پدیده های ژئومورفیک مورد: رودخانه هراز
خاستگاه و خصوصیات ژئوشیمیایی توده گرانیتوئیدی گوشه جنوب شرق بروجرد
بررسی خصوصیت مغناطیسی گسل سنگ بست - شاندیز
بررسی پراکندگی عناصر نادر خاکی و ارتباط آن ها با پراکندگی آهن و فسفر درمحدوده تلخ آب بافق
بررسی توانمندی های روش های ژئوفیزیکی و کاربرد ترکیبی آنها در تعیین پارامترهای هیدرولیکی آبخوان
بررسی سنگهای سیلیسی نیمه قیمتی دردشتهای آبرفتی منطقه صالح آباد استان ایلام
مطالعه دو کفه ای های سازند قم در کوه تخت چکاب منطقه نیزار واقع در شمال دلیجان
ریز چینه نگاری زیستی سازند آسماری در شمال کوهدشت
روند تحول ماگما در سنگهای آذرین منطقه حسن آباد جنوب غرب اردستان
روشهای برازش خطا در منحنی های ژئوفیزیکی
ریز چینه نگاری زیستی سازند ایلام در تاقدیس خرم آباد
رخساره ها و محیط رسوبی گروه بنگستان در چاههای توسن ۲ و گورزین ۱ در خاور خلیج فارس
زیست چینه نگاری سازند قم در برش بسطام واقع در شمال خاور شاهرود
زیست چینه نگاری و تعیین عمق محیط سازند گورپی در تاقدیس زنگول خرم آباد براساس روزن داران غوطه ور
رسوب شناسی نهشته های دور از ساحل دریای خزر - منطقه نوشهر
رسوب شناسی و شناسایی کانیهای تشکیل دهنده رسوبات هولوسن دریاچه حوض سلطان قم
زمین ریخت شناسی و تحولات دامنه های حوضه آبریز زاینده رود
زمین ساخت متاثر از فرایندهای سطحی در شمال خاور ایران
زمین شناسی، پتروگرافی و ژئوشیمی اکتشافی سنگهای ولکانیکی منطقه کان سرخ ، جنوب غرب الیگودرز استان لرستان
زیست چینه نگاری سازند کژدمی در برش چینه شناسی شول شمال غرب شیراز
ژئوتوریسم آبشار نوژیان شرق خرم آباد
ژئوشیمی و پتروژنز مجموعه نفوذی دورجین شمال شرق اصفهان
معرفی ساختهای فرسایشی - رسوبی جدید با عنوان طاقها و برجکهای گلی
سازند بادامو در کوه بیرگ و مقایسه آن با برش الگو
مطالعات تجمعات نومولیت ها بنک ها و تخلخل آنها در سنگهای کربناته پالئوسن بالایی ائوسن میانی در زون البرز غربی
سنگ چینه نگاری و چینه شناسی رسوبات کواترنر به منظور تهیه اطلس نقشه های کواترنری ۱:۲۵۰۰۰ ایران درمنطقه جاجرم
ژئوتوریسم نگرشی نو در بهره گیری از جاذبه های ژئومورفولوژیکی با استفاده از مدل swot مطالعه موردی: غار کتله خور استان زنجان
مطالعه سازند کربناته زیارت براساس پالئواکولوژی اورتوفراگمنیدها در کوههای سلطانیه جنوب زنجان
شناسایی مکانهای مناسب تغذیه مصنوعی آب زیرزمینی با استفاده از تکنیکهای GIS مطالعه موردی: آبخوان دشت نورآباد ممسنی، استان فارس
شواهد میلونیتی سنگهای گرانیتی درشمال روستای پلوسرکان جنوب شرق قروه - کردستان
ژنز و میترالوژی آزبست و بررسی خطرات ناشی از آن از دیدگاه زمین شناسی پزشکی
پتروژنز و ژئوشیمی نفوذی فلسیک در جنوب تیران غرب اصفهان
برآورد زمان تمرکز با استفاده ازمقایسه روابط تجربی مطالعه موردی حوضه آبخیز سرفیروز آباد
بررسی اثرات زیست محیطی کودهای شیمیایی و فاضلاب خانگی برکیفیت آبهای منطقه تفت
طراحی و ساخت فرستنده و گیرنده رقومی پایدار به نوفه با سیستم ارتباط رادیویی در مطالعات ژئوالکتریکی
طرح تهیه سیستم اطلاعات جغرافیایی طرحهای آب استان خوزستان
تفسیر فرایندهای دیاژنتیکی رسوبات کربناته سازند دالان در میدان گازی پارس جنوبی واقع در خلیج فارس
کاربرد روشهای آماری تک متغیره اکتشافات ژئوشیمیایی فلزات پایه در منطقه عشوند - همدان
کاربرد ماتریس های ریاضی و سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS برای ارزیابی اثرات محیط زیستی کارخانه کمپوست مطالعه موردی شهرستان گلپایگان
کاربرد مدلسازی در مدیریت مخازن و طراحی چاه
کاربرد نگاره های چاه پیمایی در بررسی سنگ شناسی حجم شیل و نوع کانی رسی سازند آسماری در میدان گازی گشوی جنوبی شمال غرب بندرعباس
کواترنر دوران چهارم زمین شناسی و اهمیت آن در دوران مطالعات محیطی
بررسی تغییرات ماهانه نیترات در آب زیرزمینی شهرستان شهر ری و پهنه بندی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی
تطابق لیتواستراتیگرافی تراورتنهای کوه تخت سرخ اردستان و شمال روستای ورتون شمال شرق اصفهان
لرزه خیزی و تحلیل خطر زلزله سد گلوگاه شورو استان سیستان و بلوچستان
مطالعه لیتواستراتیگرافی واحدهای کرتاسه پایینی در دره گلندرود رویان
لیتواستراتیگرافی نهشته های کرتاسه پایین در منطقه کلیک با اشاره به مجموعه فسیلی آن
ماهیت سنگ شناسی ژئوشیمی و خاستگاه تکتونیکی گنبدهای آتشفشانی نیمه آتشفشانی پلیوسن منطقه شمال دلیجان
محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازندآسماری در تنگ خاییز - شمال شرق شهرستان بهبهان
محیط رسوبی سنگهای کرتاسه زیرین در کوه میراب گرکان از توابع آشتیان
محیط رسوبی نهشته های پرمین زیرین سازند خان ناحیه کلمرد برش گدار گچال
مدلسازی تغییرات مکانی - زمانی سطح اب زیرزمینی با استفاده از تکنیکهای GIS مطالعه موردی: آبخوان دشت نورآباد ممسنی ، استان فارس
مدلسازی خواص پتروفیزیکی سنگ مخزن با تلفیق روشهای زمین آماری و شبکه های هوشمند
مدلسازی خشک کن پودر شرکت کائولین خراسان
مدیریت بهره برداری آب از سد مخزنی جیرفت در خشکسالیها
مدیریت فرسایش خاک به منظور استفاده بهینه از منابع آب در بحران خشکسالی مطالعه موردی دشت سیستان
مطالعات رسوب شناسی تحلیلی پیرامون سازند هزاردره در خاور تهران تا کیلومتر ۵ جاده تهران - جاجرود
مطالعات سنگ چینه ای و زیست چینه ای نهشته های کرتاسه در شمال خاور آبیک قزوین
مطالعات کانی شناسی برروی ذخیره معدنی منگنز همایی جنوب باختری سبزوار
مطالعه پتروگرافی و شواهد دگرشکلی حاکم بر شمال روستای میهم پایین سفلی جنوب شرقی قروه - کردستان
مطالعه پتروگرافی توالی سازند قلعه دختر در منطقه کوه بیرگ جنوب شهرستان سرایان خراسان جنوبی و مقایسه آن با برش الگو
مطالعه ژئوشیمی وجایگاه تکتونیکی توده گرانیتوئیدی مشیرآباد جنوب غرب قروه - غرب ایران
مطالعه ژئوشیمی و زمین شناسی اقتصادی کانی های کارنت ، تورمالین و آمفیبور در گرانیت های بن دونو، استان فارس
مطالعه کانی زایی پلی متال و فرایندهای آلتراسیونی در سنگهای آتشفشانی آبدر - شهر بابک
مطالعه کانی شناسی و سنگ شناسی میکای قره باغ ارومیه و تعیین موارد مصرف با توجه به ویژگیهای خاص کاربردی
مطالعه گسترش چینه شناسی فرامینیفرهای بنتیک سازند قم در شمال تفرش
مطالعه محیط رسوبی سازند میشان در جنوب غرب بستگ استان هرمزگان
معرفی اربیتولین های سازند داریان در شمال شرق روستای گرم آباد شمال غرب شیراز
معرفی و مقایسه واحدهای سنگ چینه نگاری در رخنمون های آلبین بالایی - کنیاسین در ناحیه کلاه قاضی جنوب شرق اصفهان نواحی لاشتر و قارنه
بازسازی محیط دیرینه سازند زیارت با نگاهی به استراکودهای فسیل
مقایسه کانی زایی سرب و روی کانسارهای هفت سواران - عمارت
مقایسه نتایج آزمایشات پرسومتری وبارگذاری صفحه ای درمسیر خط ٢ مترو تبریز
مکانیابی سد زیرزمینی با استفاده از GIS و فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP مطالعه موردی منطقه کهیر - چابهار
مکانیسم تشکیل گسلهایی با روندهای مختلف در پهنه گسله لاهیجان
بررسی پتروگرافی بازالت ها در توالی افیولیتی صحنه شمال شرق کرمانشاه
مهندسی رودخانه سیستان براساس شاخصهای ژئومورفیک ازمحل سد کهک تا دریاچه هامون هیرمند
میکروفاسیس و محیط رسوبی سازند گچساران در برش کوه دراک شیراز
میکروفسیل های مشاهده شده در سازند آسماری به تفکیک محیط رسوبی و فرایندهای دیاژنتیکی مشاهده شده در آنها
مطالعات و بررسی های میکروترمومتری سیالات درگیر و ویژگیهای آن ها در نمونه های بدست آمده از اندیس مس - طلا خارستان سیستان و بلوچستان
نظارت کیفیت آب براساس پراکندگی رسوبات با استفاده از تصویر ماهواره ای فراطیفی هایپریون
نقش سطوح گسستگی قاعده ای و میانی در سبک چین خوردگی و دگرشکلی های موجود در تاقدیس گازی دالان کمربند چین خورده - رانده زاگرس
نقش سنگ شناسی و پترولوژی سازندهای مسیر تونل انتقال آب قمرود در توقف عملیات حفاری
نقش فرایند تفریق ماگمایی در تحول و تکوین توده گرانیتوئیدی دره باغ شمال غرب الیگودرز
نقش گسل ها در شکل گیری ذخیره سرب و روی دره بید تیران اصفهان
شناسایی تعیین حدود و پراکندگی مهمترین عوارض ریخت زمین ساختی بیابان های استان خراسان
شناسایی گودالهای برخوردی
شواهد پترولوژیکی و ژئوشیمیایی بازالتهای افیولیت کرمانشاه مبنی بر تولید ماگما در محیط سوپراسابداکشن SSZ
طراحی بهینه یک شبکه گرانی سنجی
فعل و انفعالات پریدوتیت - مذاب ومتاسوماتیسم سیال در گوشته فوقانی با استفاده از ژئوشیمی و پتروگرافی پریدوتیت های کمپلکس افیولیتی فنوج - مسکوتان - مکران
قابلیت دریاچه ارومیه به عنوان سومین ژئوپارک ملی و دومین ژئوپارک بزرگ خاورمیانه
کاربرد تکنیک PCA و شاخص OIF در شناسایی کانیهای تبخیری در پلایاها مطالعه موردی: دریاچه مهارلو
لزوم انجام عملیات چاه پیمایی با کاهش بازیافت مغزه مطالعه موردی سرب و روی پیچمتو
مافیک پس ائوسن در زون ارومیه دختر مطالعات موردی شمال شرق اصفهان
مدلسازی نظری و عملی داده های مقاومت ویژه الکتریکی با استفاده از روش تفاضلات محدود برای آشکارسازی شکستگیها
مطالعه براکیوپودهای دونین - کربونیفر غرب دریاچه تار شمال شرق دماوند
مطالعات ژئوتکتیکی شبکه آبیاری و زهکشی دشت مورموری
مطالعه ژئوشیمیایی و بررسی جایگاه زمین ساختی کانسار هماتیت هنشک استان فارس با تاکید بر توزیع عناصر اصلی و کمیاب
مطالعه فابریک در رخنمون های تراورتن معدن شورغستان غرب اردستان شمال شرق اصفهان
مطالعه لیتواستراتیگرافی واحدهای کرتاسه بالا در دره گلندرود رویان
مقایسه پتروگرافی توده های نفوذی شمال و شمال شرق کبودرآهنگ استان همدان
مقایسه روشهای گریفین و المان محدود در محاسبه بی هنجاری گرانی منطقه ای مطالعه موردی: گنبد نمکی قم
مقایسه روشهای مختلف درون یابی داده ها در ترسیم نقشه توپوگرافی از معادن روباز
نقش مطالعات زمین شناسی درمدیریت ریسک زیست محیطی سد
نگاهی برمخاطرات زمین لرزه و اثرات ثانویه آن در شمال غرب شهر تهران
مطالعات ژئوالکتریک به منظور ارزیابی ذخایر آب زیرزمینی دشت ده محمد شمال طبس
مطالعه زمین شناسی و پتروگرافی توده های نفوذی شمال غرب شهرستان رزن
نگاهی به موقعیت زمین شناسی و کانسارهای معدنی جزیره هرمز در خلیج فارس
نگرشی بر جنبه تکتونواقتصادی کانسار طلا - مس گلوجه
نگرشی بر نحوه تشکیل کانسارهای خاک صنعتی منطقه ساوه و چشم انداز کاربردی آنها در صنایع مرتبط
مطالعه واحدهای رسوبی کواترنری جاجرم وتهیه اطلس نقشه کواترنری ۱:۲۵۰۰۰
ویژگیهای ژئوشیمیایی و کانی سازی کانسار مس جارو
ویژگیهای صحرایی پتروگرافی و پتروفابریک سنگهای دگرگونی منطقه شمال غربی الیگودرز
مطالعه ژئوتکنیکی ساختگاه طرح استخراج و احداث کارخانه طلا در معدن زرشوران
مقایسه میکروفاسیس های سازند بادامو واقع در کوه بیرگ با میکروفاسیس های برش دوست آباد
ویژگیهای زمین شناسی مهندسی و زلزله خیزی منطقه سدتاجیار
هیدروژئولوژی و تغذیه مصنوعی دشت لادیز استان سیستان و بلوچستان
یافته های نوین در زیست چینه نگاری سازند آسماری در برش سپید دشت واقع در جنوب باختر درود

    نظرات