اطلاعیه ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد مالی سال ۱۳۹۸ اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

اطلاعیه ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد مالی سال ۱۳۹۸ اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان


اطلاعیه ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد مالی سال ۱۳۹۸ اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

درخواست ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد مالی سال ۱۳۹۸ اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

**

به اطلاع می رساند عملکرد مهندسان در نظارت ( خارج از سیستم ارجاع) از تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۸/۰۲/۲۹

و طراحی از تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ از فردا در سامانه مهندسین قابل مشاهده است.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان یک انجمن در شهر کرمان می باشد

    نظرات