تحت هیچ شرایط اجازه گریزگاه برای ساخت و ساز غیر مجاز داده نمی شود

تحت هیچ شرایط اجازه گریزگاه برای ساخت و ساز غیر مجاز داده نمی شود

به گزارش شهریار، اکبر پورخردمند افزود : طبق برنامه ریزی کامل و ایجاد شرایط لازم برای برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز نه به صورت لکه ای بلکه به صورت کلی در سطح منطقه اقدامات ویژه ای از جمله نظارت دقیق نیروهای خدمات شهری، بازرسی و حراست و حضور نامحسوس در تمامی موارد اعلام شده انجام شده انجام پذیرفته است.

وی گفت : اجازه تخدی از پروانه در ساختمانی و عدم اخذ آن جهت ساخت و ساز را به کسی نخواهیم داد و به شدت بر خورداد خواهیم نمود و البته سعی می نمائیم با راهنمائیهای لازم و گفتگو با افراد در مسیر قانونی که بهترین و سریعترین راه است ورود یافته و از مخاطرات مختلف این حوزه پیشگیری نمائیم.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات