زیباسازی منظر شهری+کلیپ

زیباسازی منظر شهری+کلیپ

به مناسبتهای تقویمی ملی و مذهبی، مجموعه همکاران در دوایر زیباسازی شهرداری ساری مناسبت سازی فضاهای شهری و المان ها را در دستور کار قرار می دهند.

ضمن آن‌که رنگ آمیزی جداول و مناسب سازی مبلمان شهری نیز به صورت مستمر انجام می شود تا با این مجموعه اقدامات، دستیابی به شهری پویا زمینه ساز نشاط اجتماعی بیشتر باشد.

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ساری

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ساری

  منبع خبر

  شهرداری ساری

  شهرداری ساری

  شهرداری ساری یک شهرداری در شهر ساری می باشد

   نظرات