تخلیه و دفع پسماندهای کرونایی پزشکی و بیمارستانی در تبریز

تخلیه و دفع پسماندهای کرونایی پزشکی و بیمارستانی در تبریز

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات