استقرار جایگاه های فروش و توزیع ماسک، دستکش و مواد ضدعفونی کننده

استقرار جایگاه های فروش و توزیع ماسک، دستکش و مواد ضدعفونی کننده

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات