تعیین تکلیف مرز و حریم مشهد و طرقبه شاندیز از حد وظایف مدیری شهری ...

تعیین تکلیف مرز و حریم مشهد و طرقبه شاندیز از حد وظایف مدیری شهری ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات