جوابیه در خصوص مطالبات مطرح شده در فضای مجازی

جوابیه در خصوص مطالبات مطرح شده در فضای مجازی

لینک اصل خبر در سایت شهرداری سربیشه

  منبع خبر

  شهرداری سربیشه

  شهرداری سربیشه

  شهرداری سربیشه یک شهرداری در شهر سربیشه می باشد

   نظرات