تهران و ۱۷ استان کشور در خطر بالای فرونشست زمین/وضعیت نامطلوب واحدهای مسکونی فاقد اسکلت در تهران، اصفهان و خراسان رضوی

تهران و ۱۷ استان کشور در خطر بالای فرونشست زمین/وضعیت نامطلوب واحدهای مسکونی فاقد اسکلت در تهران، اصفهان و خراسان رضوی

به گفته عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، بر اساس مطالعات انجام شده، استان اصفهان با ۳۱ شهر واقع بر پهنه‌های باخطر بالای فرونشست زمین در ردیف اول از نظر سکونتگاه‌های شهری است که بیشترین زون فرونشست را دارد و بعد از آن استان‌های تهران با ۳۰ شهر، کرمان با ۲۵ و خراسان‌رضوی با ۲۴ شهر رتبه‌های بعدی را از منظر این مخاطره به خود اختصاص داده‌اند. عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی یادآور شد: از آنجاییکه واحدهای مسکونی فاقد اسکلت در مقابل واحدهای مسکونی دارای اسکلت، آسیب‌پذیری بیشتری دارند و احتمال فروریزش آنها سریعتر است و در عین حال با دیگر مخاطرات همچون زلزله نیز مقاومت کمتری از خود نشان می‌دهند، به همین دلیل ضرورت دارد تا واحدهای مسکونی همگی با مقاومت ساخته شده و علاوه بر قرارگیری در نقاط امن از نظر زون لرزه خیزی، تلاش شود تا تمامی واحدهای مسکونی مقاوم‌سازی ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات