در 4 ماهه امسال محقق شد؛ افزایش 5 درصدی تولید انرژی خالص در نیروگاه شهید رجایی

در 4 ماهه امسال محقق شد؛ افزایش 5 درصدی تولید انرژی خالص در نیروگاه شهید رجایی

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات