دبیرکانون انبوه سازان کشور مطرح کرد: لزوم کنترل قیمت مصالح ساختمانی در بازار

پور حاجت معتقد است که آمارها نشان می‌دهد که احتکار مسکن و خانه‌های خالی بیشتر توسط دولتی‌ها انجام شده واگر به دنبال راهی برای خانه دار کردن ۱۵ میلیون جوان ایرانی هستیم نه با بستن مالیات بر خانه‌های خالی می‌توان این مسیر را مهیا کرد چرا که تجربه نشان داده است که مسیر اشتباه قبلی نتیجه‌ای جز فرار سرمایه از این بازار نداشت.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات