جدول کشی و بهسازی محل بازی کودکان در پارک لاله شهر سربیشه

جدول کشی و بهسازی محل بازی کودکان در پارک لاله شهر سربیشه

لینک اصل خبر در سایت شهرداری سربیشه

  منبع خبر

  شهرداری سربیشه

  شهرداری سربیشه

  شهرداری سربیشه یک شهرداری در شهر سربیشه می باشد

   نظرات