مسکن از ماهیت مصرفی خارج شده است

نوازنی با بیان اینکه اشتغال بخش مسکن ناپایدار بوده و نمی‌توان حسابی برای این اشتغال باز کرد، در خصوص ساماندهی اوضاع مسکن اضافه کرد: سیاست گذاری در تولید مسکن حمایتی دچار وقفه شده و چندین سال است که مسکن حمایتی تولید نشده و این در حالی است که بسیاری از افراد هم توان خرید ملک در بازار آزاد را ندارند. مدیرکل دفتر فنی استانداری مرکزی با بیان اینکه مخاطب مسکن حمایتی باید شناسایی شود، گفت: در حال حاضر برای طرح اقدام ملی مسکن اگر شخصی کمتر از ۲۰۰ میلیون سرمایه داشته باشد در تامین مسکن با مشکل مواجه خواهد شد در نتیجه این طرح استقبال خوبی نداشت. مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی نیز گفت: نیاز است سازمان صمت در استان طرح تثبیت مصالح ساختمانی را ارائه دهد تا با معضل گرانفروشی مصالح ساختمانی در استان مواجه نشویم و این در حالی است که افزایش قیمت مصالح ساختمانی به ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات