صدور ۱۲۲ تاییدیه ایمنی آسانسور در سمنان

مدیرکل استاندارد استان سمنان ادامه داد: در مرحله بازرسی‌ها، نداشتن انطباق آسانسورهای نصب شده به مدیران گزارش می‌شود و آن‌ها مکلف به رفع نواقص و استانداردسازی آسانسورها هستند و در صورت انجام، آسانسور مذکور تاییدیه ایمنی دریافت و شناسنامه ملی در کابین آن درج می‌شود.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات