مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی در مصاحبه با اصحاب رسانه شهرستان آبیک؛ علی رغم شرایط تحریم ها صنعت برق با سربلندی درحال عبور از پیک تابستان است

مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی در مصاحبه با اصحاب رسانه شهرستان آبیک؛ علی رغم شرایط تحریم ها صنعت برق با سربلندی درحال عبور از پیک تابستان است

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات