مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی در مصاحبه با اصحاب رسانه شهرستان آبیک؛ علی رغم شرایط تحریم ها صنعت برق با سربلندی درحال عبور از پیک تابستان است

مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی در مصاحبه با اصحاب رسانه شهرستان آبیک؛ علی رغم شرایط تحریم ها صنعت برق با سربلندی درحال عبور از پیک تابستان است

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات