اصلاحیه مبحث شانزدهم مقررات ملی( تاسیسات بهداشت) و الحاقیه مبحث سوم مقررات ملی ( حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق)

اصلاحیه مبحث شانزدهم مقررات ملی( تاسیسات بهداشت) و الحاقیه مبحث سوم مقررات ملی ( حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق)

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز یک انجمن در شهر کرج می باشد

    نظرات