پیشرفت ۹۰درصدی آبنمای زیرسطحی بوستان کوهسنگی

پیشرفت ۹۰درصدی آبنمای زیرسطحی بوستان کوهسنگی

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات