مکانیزه شدن کلیه مراحل رسیدگی و پیگیری پرونده های کمیسیون ماده ۷۷ ...

مکانیزه شدن کلیه مراحل رسیدگی و پیگیری پرونده های کمیسیون ماده ۷۷ ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات