نامگذاری ۸۰۰ معبر اصلی و فرعی به نام شهدای دانش آموز

نامگذاری ۸۰۰ معبر اصلی و فرعی به نام شهدای دانش آموز

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات