بررسی ضعف های سرمایه گذاری در استان اصفهان/ تاکید بر توسعه مدهای مختلف حمل و نقل استان/ الزام به حضور هرچه بیشتر بخش خصوصی در پروژه های حمل و نقل و مسکن استان

بررسی ضعف های سرمایه گذاری در استان اصفهان/ تاکید بر توسعه مدهای مختلف حمل و نقل استان/ الزام به حضور هرچه بیشتر بخش خصوصی در پروژه های حمل و نقل و مسکن استان

در این جلسه که به ریاست وزیر راه و شهرسازی و با حضور اعضای اتاق برگزار شد، ضعف‌های سرمایه گذاری در استان مورد بررسی قرار گرفت.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات