اعضای کمیسیون‌های پنج‌گانه شورا معرفی شدند/ انتخاب اعضای کمیسیون ماده صد

اعضای کمیسیون‌های پنج‌گانه شورا معرفی شدند/ انتخاب اعضای کمیسیون ماده صد

اعضای کمیسیون‌های پنج‌گانه شورا معرفی شدند/ انتخاب اعضای کمیسیون ماده صد
.
به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شورای اسلامی شهر رشت، در یک صد و پنجاه و هفتمین جلسه عادی شورای شهر بر اساس قانون ریاست شورای اسلامی شهر رشت اعضای پیشنهادی خود برای عضویت در کمیسیون‌های پنج‌گانه شورای شهر را در صحن شورا معرفی و به رأی گذاشت.
بر همین اساس در سال چهارم شورای اسلامی شهر رشت برای کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای شهر رشت حجت جذب، محمدحسن عاقل منش، فاطمه شیرزاد، فرهام زاهد و سید امیرحسین علوی را پیشنهاد و به رأی گذاشته شدند. اعضای شورا با اعضای پیشنهادی برای کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی موافقت کردند.
همچنین رمضانپور با اشاره به اعضای پیشنهادی برای کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای شهر رشت افزود: پیشنهاد بنده برای کمیسیون عمران رضا رسولی، حجت جذب، سید امیرحسین علوی، حامد عبداللهی و اسماعیل حاجی پور است. اعضای شورا با اعضای پیشنهاد شده توسط رئیس شورا برای عضویت در کمیسیون عمران شورای شهر رشت موافقت نمودند.
در ادامه نیز ریاست شورا فاطمه شیرزاد، اسماعیل حاجی پور، بهراد ذاکری، محمدحسن علیپور و فرهام زاهد برای عضویت در کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر رشت معرفی نمود که اعضای شورا با اعضای پیشنهاد شده توسط رئیس شورا موافقت کردند.
ریاست شورای اسلامی شهر رشت برای سال چهارم کمیسیون حامد عبداللهی، رضا رسولی، اسماعیل حاجی پور، احمد رمضانپور و حجت جذب را به‌عنوان اعضای پیشنهادی برای عضویت در کمیسیون حمل‌ونقل و ترافیک شورا پیشنهاد داد که اعضای شورا با اعضای پیشنهاد شده توسط رئیس شورا برای عضویت در کمیسیون عمران شورای شهر رشت موافقت نمودند.
همچنین رمضانپور اعضای پیشنهادی خود برای سال چهارم کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا را ارائه نمود که بر همین اساس محمدحسن عاقل منش، محمدحسن علیپور، سید امیرحسین علوی، بهراد ذاکری و فرهام زاهد را برای عضویت در کمیسیون فرهنگی شورای شهر رشت پیشنهاد داده شدند.
در ادامه عدم قرارگیری نام فاطمه شیرزاد رئیس سال سوم کمیسیون فرهنگی شورا در جمع اعضای پیشنهادی کمیسیون فرهنگی مورد اعتراض وی قرار گرفت و وی اظهار داشت: می‌بایست برای انتخاب اعضای پیشنهادی نظر اعضای شورا پرسیده می‌شد و بنده به ریاست جدید شورا در روز اول و جلسه نخست کارت زرد می‌دهم.
احمد رمضانپور نرگسی ریاست شورا نیز در پاسخ به این اعتراض عنوان داشت: ارائه لیست اعضای پیشنهادی کمیسیون‌های تخصصی برعهده شخص رئیس شوراست و بنده مُر قانون را انجام داده‌ام.
در ادامه جلسه نیز اعضای کمیسیون ماده صد و همچنین کمیسیون‌ها و ناظرین سازمان‌های تابعه شهرداری رشت انتخاب شدند. ر همین اساس اسماعیل حاجی پور، فرهام زاهد، بهراد ذاکری، سید امیرحسین علوی و محمدحسن علیپور به‌عنوان اعضای کمیسیون ماده صد شهرداری رشت در چهارمین سال از فعالیت شورای پنجم رشت انتخاب شدند.
حجت جذب و احمد رمضانپور به‌عنوان اعضای شورای ناظر در کمیسیون ماده 77 شهرداری رشت انتخاب شدند.
با موافقت اعضای شورا، اسماعیل حاجی پور به‌عنوان نماینده شورا در کمیته انضباطی سازمان حمل‌ونقل و بار و مسافر شهرداری رشت انتخاب شد.
بهراد ذاکری به‌عنوان نماینده شورا در کمیسیون ماده هفت شهرداری رشت با موافقت اعضای شورا انتخاب شد
فرهام زاهد یکی دیگر از اعضای شورای شهر رشت نیز در این جلسه به‌عنوان نماینده شورا در کمیسیون تهاتر شهرداری رشت انتخاب شد.
با موافقت اعضای شورا بهراد ذاکری به‌عنوان نماینده شورا در کمیته نظارت بر حُسن اجرای مصوبات در امور شهرداری و سایر سازمان‌ها انتخاب شد.
احمد رمضانپور با رأی اعضای شورا به‌عنوان نماینده شورا بر حُسن اجرای مصوبات شورا انتخاب شد. فرهام زاهد به‌عنوان نماینده شورا در سازمان فاوا شهرداری رشت انتخاب شد.
سید امیرحسین علوی نیز به‌عنوان نماینده شورا در سازمان سرمایه گداری شهرداری رشت انتخاب شد.
اسماعیل حاجی پور به‌عنوان نماینده شورا در سازمان حمل‌ونقل و بار مسافر، بهراد ذاکری به‌عنوان نماینده شورا در سازمان فرآورده‌های کشاورزی شهرداری، محمدحسن علیپور به‌عنوان نماینده شورا در سازمان پسماند، محمدحسن علیپور به‌عنوان نماینده شورا در سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری و احمد رمضانپور به‌عنوان نماینده شورا در سازمان عمران انتخاب شد.
فرهام زاهد به‌عنوان نماینده شورا در سازمان فاوا شهرداری رشت انتخاب شد.
اسماعیل حاجی پور به‌عنوان نماینده شورا در سازمان حمل‌ونقل و بار مسافر، بهراد ذاکری به‌عنوان نماینده شورا در سازمان فرآورده‌های کشاورزی شهرداری، محمدحسن علیپور به‌عنوان نماینده شورا در سازمان پسماند، محمدحسن علیپور به‌عنوان نماینده شورا در سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری و احمد رمضانپور به‌عنوان نماینده شورا در سازمان عمران انتخاب شد.
لینک اصل خبر در سایت شورای شهر رشت

    منبع خبر

    شورای شهر رشت

    شورای شهر رشت یک شورای شهر در شهر رشت می باشد

      نظرات