انتصاب رئیس شورای هماهنگی حراست های صنعت آب و برق گلستان

مدیر دفتر حراست شرکت آب منطقه ای گلستان به عنوان رئیس شورای هماهنگی حراست های صنعت آب و برق گلستان منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، طی حکمی از سوی مهندس حمید محسنی رئیس مرکز حراست وزارت نیرو ، مهندس حسین حاجی حسینی مدیر دفتر حراست شرکت آب منطقه ای گلستان به مدت یک سال به سمت رئیس شورای هماهنگی حراست های صنعت آب و برق در استان منصوب شد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای گلستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای گلستان

    شركت آب منطقه‌ای گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات